Home Steek voor Steek Informatiepakket Foto-ExpositieTaallesLeesgroep Ontmoetingsdag Links Contact

LEESGROEP

leesmap[Binnenkort start de StiMOP ook met een leesgroep die bestemd is voor Nederlandse en buitenlandse vrouwen. Buitenlandse vrouwen die wél nederlands hebben geleerd op een ROC, verliezen vaak toch weer een stukje van die taal als ze niet meer naar school gaan en thuis vooral hun moedertaal spreken.

In de leesgroep lezen we korte verhalen van Nederlandse en buitenlandse auteurs en soms een leuk kinderverhaal. Daarna gaan we erover met elkaar in gesprek.

De kosten zijn € 10,- per seizoen.
Aanmelden en verdere informatie bij het secretariaat.