Home Steek voor Steek Informatiepakket Foto-ExpositieTaallesLeesgroep Ontmoetingsdag Links Contact

Stichting Multiculturele Ontmoetingsprojecten (StiMOP)

Secretariaat:
Haasweg 40
1338 AR Almere-Buiten
telefoon: 036-53 26 126
Postbank: 5341345
KvK: 39101428
email: info@stimop.nl